KORANEN

OM KORANEN

Vad är Koranen ?

 

Koranen är islams heliga bok. Den har, gradvis, uppenbarats för profeten Muhammad under en tidsperiod av 23 år. Koranen är Guds uppenbarade ord och handlar om trons fundament ('aqîdah), Gudsdyrkan ('ibâdah), moral (akhlâq), mänsklighetens historia, vetenskap, visdom, förhållande mellan Skaparen och människan samt alla sidor av människan sociala liv och inbördes förhållanden. Omfattande anvisningar om hur ett sunt liv och harmoniskt samhällssystem inom sociala rättfärdighet, ekonomi, politik, lagstiftning, rättsvetenskap och internationella förbindelser kan byggas upp, är också viktiga bestånddelar av Den Heliga Koranen.

 

Profet Muhammad själv kunde egentligen varken läsa eller skriva. Koranen uppenbarades för honom och han förde uppenbarelserna vidare till sina följeslagare som memorerade dem och nedtecknade dem under sin ledning. En av de som tecknade Koranen var Imam Alî Bin Abî Tâlib. Ett hundra tal av profetens lärjungar lärde sig Koranen utantill när han ännu levde. Efter profetens död, år 632, tog den första kalifen, Abu Bakr, initiativet att samla in alla dessa verser till en bok (mus´haf). Alla sådana koran-böcker (masâhif) som muslimerna läser idag, över hela världen, är identiska med den första mus`haf. Koranen finns alltså inte i olika versioner, allt som står i en bok står också i en annan.

Den första kalifen samlade ihop de som lärt sig Koranens verser utantill och fick sedan ge ett enhälligt godkännande av att det som skrevs ned i den första Mus´haf var vad de hade lärt sig. De islamiska lärde är övertygade om att inte ett enda ord har ändrats, lagts till eller kastats bort.

 

Den Heliga Koranen har en fantastisk skönhet och charm på sitt originalspråk - arabiska. Allah utmanade avgudadyrkarna att producera en enda vers som kunde mäta sig med de som finns i Koranen. Avgudadyrkarna samlade många och valde ut en man som var känd bland araberna för sin litterära förmåga. När mannen, vars namn var Walîd Ibn al-Mughîrah, fick höra några verser från den Heliga Koranen, återvände han till sitt folk och sade:

Jag har hört sådant från Muhammad som varken liknar sagornas eller människornas ord. Hans ord har en speciell ton och en särskild skönhet. Dessa ord står högt över allting och ingenting kommer någonsin att kunna stå över dem.

 

Översättningar av texten har gjorts till världens många språk, men dessa är ej jämställda med den arabiska original texten. M.M. Pickthall, som översatte Koranen till engelska, säger att han arbetade väldigt hårt med att hitta ett passande språk för sin översättning, men "resultatet är inte den underbara Koranen, den oförlikneliga symfoni vars ton kan röra män till tårar och hänförelse. Det är bara ett försök att presentera Koranens betydelse - ock möjligen något av dess charm - på engelska".

Detta är några av orsakerna till att Koranen anses vara det största miraklet som utförts av islams analfabetiska profet.

 

Koranen innehåller 114 kapitel (eller 112 kapitel enligt andra, men med samma innehåll) och 6236 verser som - i originalspråk - omfattar 99464 ord.

 

Av: Abdul Razak / Lund

© Kultur Muslimska Biblioteket