Om Oss

 

Kultur Muslimska Biblioteket Ideell Förening

 

Vi är en islamisk kulturförening syftar till att sprida moderat islam och korrigera den förvrängda bilden av islam, och att arbeta med uppföljningen av den shiitiska gruppen i Sverige och lösa sociala problem och andra, och hitta pedagogiska, kulturella, sport och konstnärlig atmosfär etc. etc.

 

Att arbeta med öppenhet och integration på den svenska kulturen och avvisa extremism och intolerans och rasism i länderna i Sverige.

Närmare sociala band och konfliktlösning, familjeproblem och uppmärksamhet på problemen för unga människor och lyfta dem från våld och förlust och vägleda dem från brott och underjorden och samarbetet mellan dem och deras skolor för deras unga reformer och integrera dem i det svenska samhället.

 

Öppenhet för människor av religioner, kulturer och andra etniciteter, och koncentrationen av reglerna för dialog och ömsesidig respekt, i syfte att tjäna allmänintresset.

Vi är en islamisk kulturförening som syftar till att klargöra den ljusa bilden av islam och islamisering av Sverige eller inte ändra kulturen eller andras idéer i Sverige.

 

 

 

Har ni några kommentarer kritik, förslag, råd om utvecklingen av vår hemsida är ni välkomna att skriv till oss..