Radikal islamism

Härmed förklarar vi för första gången i Sverige, rötter för terrorism och extremism i Islam och belysa de terroristgrupper och hur det grundades,såsom animation wahhabitiska extremist.

Detta blogg för sjösatt! Syftet med detta forum är att upplysa allmänheten om wahhabismen, en fanatisk och samhällsfarlig sekt. Trots att de verkligt extrema wahhabiterna är få till antalet har de genom sina enorma ekonomiska resurser och aggressiva propagandaapparat lyckats kapa stora delar av islam i Sverige. Den tysta majoriteten saknar kunskap, självförtroende och resurser för att stå emot deras missionsverksamhet. Den här bloggen ska bevaka och väcka opinion mot wahhabismens framfart i vårt land. Som muslimer kan vi inte stillatigande se på medans vår religion förstörs och som svenskar känner vi en skyldighet att reagera mot tendenser som hotar stabiliteten och tryggheten i vårt samhälle.

 

Bilder för terroristledare,den saudiska radikal islamism, som driver unga sunnimuslimer i världen för att döda civila människor