ISLAM

OM ISLAM

Vad är islam


Islam är en religion. Det är den äldsta, eller rättare sagt den enda Gudsreligion för mänskligheten. Så är det därför att islam betyder att fullständigt underkasta sig Guds vilja. Och att handla i enlighet med Hans bud. Och eftersom alla Guds budskap har uppmanat till att underkasta sig Guds vilja och att handla i enlighet med hans bud, betyder det att alla Guds budskap uppmanar till islam.

Alla Guds profeter har predikat till islam i alla tider, eftersom alla profeter predikade för denna lydnad till Gud och uppmanade till att handla i enlighet med Guds bud.Islam är ett budskap som huvudsakligen kan delas i tre delar.

En ideologisk lära som bl.a. uppmanar till att tro på Gud som den ende guden, att tro på Hans rättvisa, att tro på uppenbarelsen och på ett liv efter detta.

Det är också ett budskap med en rättslig lära. Islam uppmanar till att lagstifta och styra samhället, såväl ekonomiskt som politiskt och juridiskt, i enlighet med Guds lära. Islam uppmanar också till att, om det blir nödvändigt, ta till strid för att försvara det mänskliga samhället mot nedbrytning och upplösning eller korruption och förtryck.

Islam är också ett budskap med moralisk lära. Budskapet uppmanar till en god moral och förespråkar t.ex. hederlighet, tålamod, vänlighet och förlåtelse. Samtidigt uppmanar budskapet till att undvika sådant som t.ex. avundsjuka, otrogenhet och att baktala andra människor.

Islam i sitt slutliga budskap, uppenbarades i Arabien mellan år 610 och år 632. Detta skedde genom att ängeln Jibril (Gabriel) under 23 år, gradvis, förmedlade Guds ord till mänskligheten genom en man som hette Muhammad ( Muhammed).

Dessa ord finns samlade i en helig bok som kallas Al Qur'an (Koranen).


Av: Kamal Moubadder"Islam ger hopp till slaven och broderskap till mänskligheten, samt erkänner den mänskliga naturens grundläggande villkor",


(Canon Taylor, Föredrag som hölls inför kyrkokongressen i Wolverhampton, 7 oktober 1887 - citerat av Arnold i The preaching of Islam, sid 71-72).

"Sinne för rättvisa är ett av Islams mest underbara ideal. När jag läser Koranen finner dessa dynamiska livsprinciper, inte mystik, utan en praktisk etik som gäller livets dagliga angelägenheter och som passar hela världen",


(Sarojini Naidu, föreläsningar om Islams ideal, Speeches and Writings of Sarojani Naidu, Madras 1918, sid 167)