parlor1


Lärare vaskar fram pärlor ur vishetens skattkammare


"En mening finns i allt som sker. Hans kärlek eäcker för världen vida. Hans bok,naturen,oss omger. Vart skapat är en uppslagen sida."

Citatet är hämtat från en muslimsk poet, och bygger på tankar i Koranen. Men rederna skulle lika gärna kunna ha stått i den svenska psalmboken.

- Ja, det finns mer som färenar än som skiljer människor åt, säger Märstabon Jan Ålander, som ägnat en stor del av sin tid åt att tolka delar av muslimernas heliga bok, Koranen, till svenska.

Jan Ålander är präst i svenska kyrkan, lärare på komvux i Märsta utanför stockholm, biståndsarbetare sedan många år för svenska kyrkans Mission och Diakonia i Asien. Koranen är en av världens mest lästa böcker. En skillnad mellan de kristnas Bibel och islams Koranen är att den i stor utsträckning läses på originalspråket och Bibeln i översättning.

- Många icke-muslimer vet mycket litet om Koranen och har dunkla begrepp om islam. Och många muslimska ungdomar behöver hjälp med att formulera sin tro och Koranens innehåll på svenska.

- I det svenska samhället i dag måste vi ha kunskap om olika folkgruppers kulturella och religiosa bakgrund för att kunna förstå och respektera varandra. Därför tackade jag ja, när jag blev ombedd att översätta och tolka delar av Koranen tillsvenska.

- Det är ett fredsarbete, poängterar Jan Ålander. Ett sätt att öka förståelsen mellan människor från olika kulturer. 1993 kom den första boken - Att vara muslim - tolkad och bearbetad från engelska till svenska av Jan Ålander. 1994 kom - Skapelsens under i den Heliga Koranen. 1995- Koranen, kapitel 1; 78-114. Nu kommer den fjärde boken, Pärlor ur vishetens skattkammare.

För den svenska översättningen svarar Mohammad Fazlhashemi. Jan Ålander och Mahmood Dhalla har gjort bearbetningen. Den här boken liksom de tidigare ges ut i Sverige av Me`raj Educational project, Bilal Muslim Mission of Scandinavia, som har sitt säte i Märsta. Samtliga böcker är tryckta i Storbritannien. Organisationen Bilal Muslim Mission of Scandinavia började sin verksamhet i Märsta 1988. Inom utbildningsprojektet Me`raj började man diskutera att översätta den Heliga Koranen till svenska för att göra islam förståelig för en bred läsekrets, både muslimer och svenskar.

Huvudsyftet med bokserien är att ge undervisning i islam till muslimska barn och ungdomar samt andra som vill veta mer om islam. Det mesta av innehållet beseras på den Heliga Koranen och Profeten Muhammeds liv. I berättelser, skrivna på enkel, lättfattlig vardagsvenska får man en god insikt i muslimskt tänkande, seder och bruk, religionshisoria och tänkvärda visdomsord från de stora profeterna; Nuh (Noa), Ibrahim (Abraham), Musa (Mose), Isa (Jesus) och Muhammed.

I vishetens skattkammare hittar vi gudsord, som är gemensamma för oss alla antingen vi är kristna eller muslimer; Du skall tala saning, inte visa avund, hedra din fader och din moder, bedja och arbeta, visa tacksamhet för Hans gåvor, vara vänlig och hjälpsam och snäll mot barnen, hjälpa de fattiga och de som har det svårt, och vara lika tillmötesgënde mot andra som du vill att de skall vara mot dig. För många kan skriftserien bli en ahaupplevelse.

Imam Ali har rätt: " Det finns ingen större rikedom än vishet och ingen större fattigdom än okunnighet".

Den skriftserie om islam och Koranen, som Bilal Muslim Mission of Scandinavia gett ut i Jan Ålanders tolkning/bearbetning är en bra väg till kunskap om, och förståelse för den muslimska kultur, som finns mitt ibland oss i det mångkulturella Sverige. I den senaste boken har Jan Ålander med stort tålamod vaskat fram Pärlor ur vishetens skattkammare.


Monica Andreasson

chefredaktör Sigtunabygden/Märsta tidning


Läs boken