Subhanallah


"Vi skall visa dem våra tecke i världen och inom dem själva, tills det blir klart för dem att det är Sanningen." Suran Fusilat 41:53