Om Oss


Kultur Muslimska Biblioteket Ideell Förening 

Har ni några kommentarer kritik, förslag, råd om utvecklingen av vår hemsida är ni välkomna att skriv till oss..

Du kämpat så tåligt och länge, ditt hjärta för alla haft tid.

Din hjälpande hand har nu domnat, vi önskar Dig vila i frid.
Må i Guds frid du vila, högt ovan jordelivets brus. Minnet du lämnat skall stråla, älskat, välsignat och ljust.


Vi är en islamisk kulturförening syftar till att sprida moderat islam och korrigera den förvrängda bilden av islam, och att arbeta med uppföljningen av den shiitiska gruppen i Sverige och lösa sociala problem och andra, och hitta pedagogiska, kulturella, sport och konstnärlig atmosfär etc. etc.


Att arbeta med öppenhet och integration på den svenska kulturen och avvisa extremism och intolerans och rasism i länderna i Sverige.

Närmare sociala band och konfliktlösning, familjeproblem och uppmärksamhet på problemen för unga människor och lyfta dem från våld och förlust och vägleda dem från brott och underjorden och samarbetet mellan dem och deras skolor för deras unga reformer och integrera dem i det svenska samhället.


Öppenhet för människor av religioner, kulturer och andra etniciteter, och koncentrationen av reglerna för dialog och ömsesidig respekt, i syfte att tjäna allmänintresset.

Vi är en islamisk kulturförening oberoende som syftar till att klargöra den ljusa bilden av islam och inte ändra kulturen eller andras idéer i Sverige.