Hem

INSIKTENS LJUS ELLER MUHAMMADS ORD


Den bästa vetenskapen är den som kan bli användbar

och den bästa vägvisaren till den rätta vägen är den

som kan följas.


Visa nåd mot alla som lever på jorden om du vill få nåd

av Honom som är i himmelen


Var vänlig mot folket om du vill bli prisad och belönad


Läs mer...
Islam är en världsreligion som sprider evig kärlek och harmoni mellan alla människor. Vi på Shiamuslim.se vill

betona det här viktiga budskapet som profeten Mohammed förkunnat. Vi har genom att hänvisa till historiska källor också

kunnat bevisa den viktiga rollen för islam i utvecklingen av toleransen. Islam sprider kärlek.What is Shia Islam


senaste inlägg


Mänsklighetens Frälsare


Se dig omkring.

Vad ser du ?

Mänskligheten famlar omkring i förvirringens tvivlans och hopplöshetens träsk . Den har kört fast i en värld full av motsägelser. Man behöver inte fundera länge för att upptäcka att ondskans och mörkrets makter ser triumferande ut . Tyrannins okunnigheten, feghetens och girighetens laster föder fler och fler brott, korruption, exploatering, rasism grymhet, förtryck, fiendskap och hat ..

Läs mer..


Senaste videoklipp


Koranbränningen Del1

Läsningar från InternetDet stora jihad

Begreppet Jihad är centralt i muslimskt tänkande och moralfilosofi och har varit det alltsedan islams tillblivelse under 600-talet. Ordet låter sig bäst översättas med “helig ansträngning”. Man har skilt mellan två slag eller två nivåer av jihad, det lilla och det stora. Lilla jihad betyder förpliktelsen att försvara kvinnor, barn och sig själv vid ett angrepp från fiender under förutsättningen att man visar måtta i sitt försvar.

Läs mer ...


Kristna och muslimer hotas av terrorn

Förföljelserna av kristna bedrivs främst av en rörelse som reser anspråk på att vara de enda sanna muslimerna – wahabiterna, numera oftast benämnda salafister. De ojämförligt flesta som faller offer för deras terrordåd är emellertid muslimer varför avskyn och rädslan för terror i religionens namn är allmän i den muslimska världen, skriver Bo Nylund.

Läs mer ...


Ekeroth och SD

Den här killen på bilden heter Kent Ekeroth.

Han och hans bror Ted Ekeroth är högt uppsatta inom Sverigedemokrarerna ..

Läs mer...


Vem är Ibn Taimiyah?

I den här artikeln ska vi försöka presentera till våra läsare en kort översikt över de övertygelser Ibn Taimiyah. Hans fullständiga namn var Taqi ud-Din Abu-l-Abbas Ahmad Ibn 'Abd al-Halim Ibn' Abd as-Salam Ibn Taimiyah al-Harrani al-Hanbali. Han föddes på måndagen den 10: e Rabi 'al-Awwal 66l H. / 22 januari, 1263 CE på Harran. Han tillbringade sitt liv på ett personligt korståg mot de muslimer som han ansåg avvikare allt från shiamuslimerna, sufier genom att den "okunniga" mannen på gatan. Han uppvaktade många kontroverser, smädade av hans samtida rättslärda. Han fängslades av myndigheterna vid ett flertal tillfällen.

Läs mer...Vad är wahhabism?

Vi hör ofta talas om wahhabism på tv och i tidningar. Men hur många av oss vet egentligen vilka wahhabiterna är och vad de tror på? Vad skiljer dem från andra muslimer, i synnerhet sunniter? Hur grundades sekten?

Wahhabismens historia

Wahhabismen grundades av Muhammed ibn Abd al-Wahhab (1703–1792) från Najd i Arabien under 1700-talets andra hälft. När han ingick en pakt med rövar­hövdingen Saud (vars namn ”Saudi” Arabien är uppkallat efter) lyckades han sprida sin lära till stora delar av den arabiska halvön, som då styrdes av det ottomanska kalifatet. Efter att de erövrat och ställt till med ett blodbad i städerna Mecka och Medina säkrades en symbolisk seger.

Läs mer...Wahhabism: Hot mot Svenska Shiamuslimer

I Måndags(25/8) publicerade ETC en artikel gällande hotet mot Shiamuslimer som förekommer i Sverige. Händelserna kring ämnet går inte att förbise, utan hotet existerar och är allvarsam. Artikeln publicerades med titeln ”Vad gör IS-soldaterna när de kommer hem?”

Utan tvivel är det oroande när IS-sympatisörer fritt får lämna landet och återvända. I flera europeiska länder har man nu begrundat tanken att frånta passet från terroristerna som återvänder till sina länder för att skapa skräck. I vårt grannland Norge har man nu även övervägt samma lösning.

Läs mer ...

"Vi skall visa dem våra tecke i

världen och inom dem själva,

tills det blir klart för

dem att det är Sanningen."

Suran Fusilat 41:53


Shiamuslim.se publicerar islam från synvinkeln av Shiamuslimerna (följare till profetens Mohammads familj).

Shiamuslim.se är webbsajt som publicerar islam i dess rena och trovärdiga innehåll, bortom en del hemsidor som skadar och angriper islam och dess respektfulla rykte såsom de sidor som tillhör Salafiterna (Wahabiterna) som är välkända i deras support och stöd till terroristerna (al-qaida,bokoHaram,Isis etc. etc. tillhörighet.

Sidan är uppdaterad 2023-11-09

Copyright © 1998 by Kultur Muslimska biblioteket All right reserved

Alla kan citera eller utnyttja innehållet i denna webbplats