wahabism6


Den kättersk Kulten wahhabitiska Takfiri salafisternas

Sammanställt av: Syed Ali Shahbaz


Den kättersk kulten wahhabismen, som skapades av britt över två århundraden sedan i den arabiska halvön för att dela muslimska leden, och som för närvarande är grundorsaken till alla terrordåd i muslimska länder och världen.

Idag kallas landet Saudiarabien, som är uppkallad efter en tribal familj och skapades av britterna 1932, fungerar som bas för wahhabismen, och har lett till groning av sådana terrorist wahhabitiska Takfiri salafisterna outfits som al-Qaida , talibanerna, Sepah-e Sahaba, Jubhat en-Nusra, Lashkar Jhangavi och likasinnade grupper som hänsynslöst kasta muslimska blod, och kallar sig själv Takfiri salafisterna. En titt, dock längst Islams historia visar att dessa wahhabitiska Takfiri salafisterna outfits är varken anhängare av den heliga profeten Mohammad (SAWA) inte heller hålla sig till vägen för de rättfärdiga följeslagare till Profeten (SAWA). I själva verket är dessa plagg, vilket framgår av deras barbariska sätt, följ hedniska pre-islamiska araber, som var ökänd för sin omänskliga grymhet, trots att de flesta av dem blev muslimer motvilligt, men aldrig följt bokstaven och andan i den heliga Koranen "en. Heliga profeten Mohammad (SAWA) skonas ingen möda för att styra folket och förvarnade om farorna kommande med sin gudagivna kunskap och insikt. Han betonade enighet Ummah, och om Guds bud Allsmäktige sade till sina följeslagare såväl som muslimer för alla generationer, att ansluta sig till Saqalayn, dvs Guds Bok, den heliga Koranen, och hans Avkomman den obefläckade Ahl al-Bayt. Han gjorde klart att muslimerna kommer aldrig att gå vilse så länge de håller fast vid Saqalayn. I detta avseende, säger Gud i ayah 105 i Sura Aal-e Imran av den heliga Koranen: "Var inte som de som skildes [i sekter] och skilde efter uppenbara tecken hade kommit till dem"


Gud har påbjudit lagar och regler för mänskligheten att göra det möjligt för dem att sträva mot perfektion genom enighet och solidaritet. Skaparen har förbjudit förtryck och aggression. Sändebud Mercy, som sändes för att slutföra de bästa moral, sade i en predikan under sin sista Hajj pilgrimsfärd: Försök att förstå Islams läror, och efter mig, inte behandlar varandra som de otrogna eller halshugga varandra. Tråkigt nog har ord profeten Muhammed (SAWA) ignorerats vilket framgår av behandlingen av alla muslimer som otrogna, genom Wahhabi kult som behandlar stipendiaten muslimer gillar otrogna, och skoningslöst halshugga både shiitiska muslimer och sunniter.

Den stora iranska forskare och Källa Emulation Ayatollah Jafar Sobhani har under åren gjort omfattande forskning om de meningslösa cultist idéer Wahhabi Takfiri salafisterna, skriva böcker och artiklar att motbevisa deras påståenden. Nyligen, en framstående religiös personlighet, i en artikel, höjde några grundläggande frågor om wahhabitiska Takfiri salafisterna, deras idéer och deras inställning till islam, men de wahhabitiska Takfiri salafisterna misslyckats med att besvara dessa frågor som rör deras konstiga tror. Den första frågan och kritik av Ayatollah Sobhani är om deras anspråk på att följa Sahaba eller följeslagare av den heliga profeten, och Tabe'een eller den andra generationen av muslimer som inte hade sett den helige profeten men hade sett Sahaba och följde dem, liksom Tab-e Tabe'een eller tredje generationens muslimer som varken hade sett den helige profeten eller Sahaba, men hade hållit bolag med Tabe'een. De tillskriver ett uttalande till den helige profeten säga: De bästa människorna är de som tillhör mina tider, följt av de människor som kommer efter dem, och sedan de som kommer efter denna andra grupp. De Wahhabi Takfiri salafisterna felaktigt anser att dessa tre perioder som profeten påstås avses är lika med tre århundraden.


Ayatollah Sobhani säger: hur kan man betrakta det första århundradet av Hijra som den mest rent islamiska talet, när faktum är att de flesta av de innovationer som dök upp efter bortgång av den heliga Profeten kunde spåras till denna mycket århundradet ? Han påpekade också att avvikande grupper som Khwarej, den Murji'a, den Mu'taziliter och andra sekter framkom sent under det första århundradet och i början av det andra århundradet. Den heliga Koranen är den bästa referensen i detta avseende. Det är intressant att notera att i den heliga Koranen, ordet "Qarn" förekommer sju gånger men det betyder ett århundrade eller hundra år som påstås. I arabiska terminologi, Qarn hänvisar också till en generation. En annan kritik av wahhabitiska Takfiri salafisternas övertygelser är att hur kan man överväga ord och handlingar av Sahaba, den Tabe'een och Tab-e Tabe'een som kriterium för dygd och last, medan alla dessa människor hade olika beteenden och ofta motsägs ord och handlingar från varandra, förutom deras paradoxala uttalanden.


Till exempel, under undertecknandet av fredsfördraget Hudaibiyah, Profeten Mohammad (SAWA) över invändningen om de hedniska araberna i Mecka att ordet "Guds profet" bör tas bort enats radera den, en våg av skillnader bröt ut bland hans Sahaba. En grupp av dem kallas fredsfördraget som ett tecken på förödmjukelse, vilket underförstått erkänna sin brist på tro på Guds profet. Således, med hänsyn till denna uppenbara invändningen och nästan beteende avfall av en grupp Sahaba, hur skulle vi överväga hur och praxis Sahaba och Tabe'een som ett kriterium för att förstå den heliga Koranen och Sunnah? Historien bär också vittnesbörd om att kalifatet bildades på basen av divisioner och osämja bland den heliga Profetens följeslagare. Så vad svaren gör wahhabitiska Takfiri salafisterna har i detta avseende.

Den tredje frågan som Ayatollah Sobhani pose var attityden hos de wahhabitiska Takfiri salafisterna mot Profetens Ahl ul-Bayt, med tanke på det faktum att den Helige Profeten uttryckligen sagt muslimer i den berömda Hadith Saqalayn att hans avkomma var i nivå med Guds uppenbarade Ord , den heliga Koranen. Så varför skulle inte Ahl ul-Bayt, vars ursprungliga renhet är bortom ett dugg av tvivel, vilket framgår av ayah 33 i Sura Ahzab, följas av alla muslimer?

Ayatollah Sobhani tillade: Varför Wahhabi Takfiri salafister ignorera alla dessa uttalanden av profeten om sin dotter Hazrat Fatema Zahra (SA), vars OKLANDERLIGHET är bortom allt tvivel? Varför de salafister inte följer den obefläckade Ahl al-Bayt, som profeten Muhammed (SAWA) hade liknas vid Ark of Salva profeten Noah?

Således den viktigaste kritiken av wahhabitiska Takfiri salafisternas Cultist idéer är att deras tro är faktiskt idéer Mohammad bin Abdul-Wahhab och Ibn Taimiyyah, snarare än av den heliga profeten. De fäster också mer vikt vid Sahaba snarare till profet.

Wahhabitiska Takfiri salafisterna är således en kult långt bort från de värdiga läror heliga profeten Mohammad (SAWA). Denna förvrängda kult har fört ingenting för muslimer utom osämja och kränkning.


Föredragningslista wahhabitiska Takfiri salafisternas

Den kättersk kulten wahhabismen, som skapades av britt över två århundraden sedan i den arabiska halvön för att dela muslimska leden, och som för närvarande är grundorsaken till alla terrordåd i muslimska länder och världen.

Enligt en hadith, har profeten Mohammad (SAWA) sade att det är en plikt för ulema att konfrontera "bid'ah" eller innovation i fråga om religion. Efter bortgång Profeten hans rättfärdiga följeslagare samlade bakom hans gudomligt utsedda efterträdare, Imam Ali (AS), för att konfrontera försök till innovation i religiösa frågor som var mot andan och bokstaven i den heliga Koranen och Profetens Sunnah . Samma trend fortsatte under de efterföljande generationerna, och närhelst de självutnämnda kalifgrep distorsion, ofelbara Imamerna och deras lärjungar, som hölls väders fackla äkta islamiska läran.


I själva verket, i varje ålder och eran, har den samvetsgranna ulema strävat efter att konfrontera alla försök till innovationer, som tyvärr gjorde kryp in. I den syriska 13-talet lärd, Ibn Taimiyyah, var så förvirrad i korrekt identifiera dessa innovationer som han själv ägnat sig åt ett oförlåtligt "bid'ah" genom att betrakta besök på heliga helgedom profeten Mohammad (SAWA) som innovation. Ibn Taimiyya kritiserades starkt av hans samtida sunni Ulama för myntat en farlig "bid'ah" genom att låtsas att konfrontera innovationer. Han gav upphov till en annan farlig "bid'ah" genom att inte bara ha myntat ordet "Salaf" att hänvisa till profetens följeslagare, den "Sahaba", deras anhängare i nästa generation av "Tabe'een", och anhängarna av deras anhängare i den tredje generationen, den "Tab-e Tabe'een", men han ansåg dem korrekta modeller för alla muslimer, trots det faktum att de ingår förtryckare, deviationists och fiender till Heliga Profetens familj, Ahl al- Bait. Ibn Taimiyya fängslades under långa perioder, anklagad för kätteri och många av hans elever lämnat honom för hans konstiga innovationer.


Några fem århundraden senare, britt skickligt använt Shaykh Mohammad Ibn Abdul-Wahhab i Najd i Arabien för att propagera, med stöd av Aal-e Saud klan av ökenstråtrövare, de konstiga nyheterna i Ibn Taimiyya lansera en ny avvikit kult kallas wahhabism som idag sponsrar wahhabitiska Takfiri salafisterna terrorister över hela den muslimska världen. Den falska wahhabitiska Takfiri Salafi ideologi motsätter sig både sunni och shia muslimer. Irans framstående islamisk lärd och forskare, Ayatollah Ja'far Sobhani har höjt vissa frågor rörande påståendet om wahhabitiska Takfiri salafisterna vara världsförbättrare eller puritaner. Han ber dem om vem är den fromma Salaf när de inte kan presentera några kriterier för att skilja den fromma från ogudaktiga, eftersom bland de tre första generationerna av muslimer, är att den "Sahaba", den "Tabe'een" och "Tab -e Tabe'een ", fanns det många vars anspråk på att vara muslim är under ett stort frågetecken.

Ayatollah Sobhani frågar om de gudlösa Omayyud härskare som utgjuta blod av den heliga Profeten \ 's hushåll och tusentals oskyldiga människor, kunde anses fromma Salaf? Och hur är det med blodtörstiga Abbasid kalifer som följde, även skulle kunna betraktas modeller av emulering? De Wahhabi Takfiri Salafi kultledare lämnar dessa viktiga frågor obesvarade och inte tillåter sina anhängare att bedriva forskning och analysera ovedersägliga historiska händelser.


Ayatollah Sobhani hänvisar till en annan viktig punkt och säger: Om salafisterna betrakta gärningar och ord av alla "Sahaba" och "Tabe'een" som kriterier och överväga dem alla fromma Salaf, hur kunde de rättfärdiga eller fördöma dödandet av den tredje kalifen, Othman Ibn Affan av en grupp av "Sahaba" och "Tabe'een"?

Poängen att notera är att Othman, som var en högt uppsatt följeslagare av den heliga profeten, blev smädade av övriga ledande Profetens följeslagare på grund av hans styre, och var även kallad avfälling från Ayesha, dotter till den första kalifen och en av de fruar Profeten. Så varför gör de wahhabitiska Takfiri salafisterna håller tyst om alla dessa obestridliga fakta i islamisk historia genom blint hävda att de tre första generationerna av muslimer är förebild för alla?

Som svar på dessa frågor, de helt enkelt berätta för sina kult anhängare att inte tala om händelserna på den tiden. Med andra ord, de tar sin religion från "Sahaba" och "Tabe'een", men håll tyst om sina onda beteenden och följa deras falska handlingar. Detta kommer som den heliga Koranen har uttryckligen krävt att tänka, begrunda och kontemplation i all materia, så att dra lärdom av vad som händer med föregångare och vad som hände i historien, för att skilja mellan rätt och fel.

Islam är inte en religion av stela seder i det förflutna, men samtidigt är det inte tillåter innovationer på grundval av "qiyas", analogt eller gissningar på vilka några av de rättslärda i det förflutna grep, på grund av sin oförmåga att lära sig äkta Islams principer från Profetens Ahl al-Bayt. Således vad som gör islam dynamisk är förelägganden av de lärda och fromma mujtaheds, vars resonemang utifrån Guds Ord, är att den heliga Koranen, och praxis och beteende Profeten, förhindrar innovationer och på samma tiden bevarar den rena originaliteten i tron. Wahhabi Takfiri salafisterna tror inte på de traditionella sunniRättsVetenskap skolor Hanafi, Hanbali, Shafaee och Maliki och de insisterar på sina falska utsikt över påstådda rätt beteende Salaf i samtliga frågor. Detta är i själva verket en hednisk outlook, utan samband med islam, men ansluten till tullen av araberna i Jahiliyya, som wahhabitiska Takfiri salafisterna följer och som har berövats dem av förnuft och vetenskapliga framsteg.

Ayatollah Sobhani frågar Wahhabi Takfiri salafisterna: Hur kan man räcka till yttrande Salaf medan det finns tusentals frågor i den moderna världen som borde vara rimligt och tillfredsställande lösas på grundval av Koranen och Hadith. Det är anmärkningsvärt att de trångsynta cultist lärda av wahhabitiska Takfiri salafisterna ens har övervägt att använda mobiltelefon för att vara haram.


artikel på engelska


The heretical cult of Wahhabi Takfiri Salafis

Compiled By: Syed Ali Shahbaz

The heretical cult of Wahhabism, which was created by the British over two centuries ago in the Arabian Peninsula to divide Muslim ranks, and which is currently the root cause of all acts of terrorism in Muslim countries and the world.

Today, the country called Saudi Arabia, which is named after a tribal family and was created by the British in 1932, serves as the base of Wahhabism, and has led to the sprouting of such terrorist Wahhabi Takfiri Salafis outfits as al-Qa’eda, Taleban, Sepah-e Sahaba, Jubhat an-Nusra, Lashkar Jhangavi, and like minded groups that wantonly shed Muslim blood, and call themself Takfiri Salafis. A look, however, at the history of Islam shows that these Wahhabi Takfiri Salafis outfits are neither the followers of Holy Prophet Mohammad (SAWA) nor do they adhere to the path of the righteous companions of the Holy Prophet (SAWA). In fact, these outfits, as is clear by their barbaric ways, follow the pagan pre-Islamic Arabs, who were notorious for their inhuman savagery, even though most of them became Muslims reluctantly, but never followed the letter and spirit of the holy Qur’an. Holy Prophet Mohammad (SAWA) spared no efforts for guiding the people and forewarned of the dangers ahead with his God-given knowledge and insight. He stressed the unity of the Ummah, and on the commandment of God Almighty told his companions as well as Muslims for all generations to come, to adhere to the Saqalayn, that is, the Book of God, the holy Qur’an, and his progeny the Immaculate Ahl al-Bayt. He made it clear that the Muslims will never go astray as long as they hold fast to the Saqalayn. In this regard, God says in ayah 105 of Surah Aal-e Imran of the holy Qur’an: “Do not be like those who became divided [into sects] and differed after manifest signs had come to them”


God has decreed laws and regulations for mankind to enable them to strive towards perfection through unity and solidarity. The Creator has forbidden oppression and aggression. The Messenger of Mercy, who was sent to complete the best morals, said in a sermon during his last Hajj pilgrimage: Try to understand the teachings of Islam, and after me, do not treat each other like the infidels or behead each other. Sadly, the words of Prophet Mohammad (SAWA) have been ignored as is evident by the treatment of all Muslims like infidels, by the Wahhabi cult that treats fellow Muslims like infidels, and mercilessly behead both Shi’ite Muslims and Sunnis.

The great Iranian scholar and Source of Emulation Ayatollah Jafar Sobhani has for years done extensive research on the nonsensical cultist ideas of the Wahhabi Takfiri Salafis, writing books and articles to refute their claims. Recently, a prominent religious personality, in an article, raised some basic questions on the Wahhabi Takfiri Salafis, their ideas, and their attitude towards Islam, but the Wahhabi Takfiri Salafis failed to answer these questions concerning their weird believes. The first question and criticism of Ayatollah Sobhani is regarding their claim to follow the Sahaba or companions of the Holy Prophet, and the Tabe’een or the second generation of Muslims that had not seen the Holy Prophet but had seen the Sahaba and followed them, as well as the Tab-e Tabe’een or the third generation of Muslims that had neither seen the Holy Prophet nor the Sahaba, but had kept company with the Tabe’een. They attribute a statement to the Holy Prophet saying: The best people are those who belong to my times, followed by the people who come after them, and then those that come after this second group. The Wahhabi Takfiri Salafis wrongfully consider these three periods to which the Prophet allegedly referred is equal to three centuries.


Ayatollah Sobhani says: how can one consider the first century of Hijra as the most purely Islamic century, when the fact of the matter is that most of the innovations that cropped up after the passing away of the Holy Prophet could be traced to this very century? He also pointed out that deviant groups such as the Khwarej, the Murji’a, the Mu’tazila and other sects emerged late in the first century and early in the second century. The Holy Qur’an is the best reference in this regard. It is interesting to note that in the Holy Qur’an, the word “qarn” occurs seven times but it does mean a century or hundred years as alleged. In Arabic terminology, qarn also refers to a generation. Another criticism of Wahhabi Takfiri Salafis beliefs is that how can one consider the words and deeds of Sahaba, the Tabe’een and the Tab-e Tabe’een as the criterion for virtue and vice, while all these people had different behaviors and frequently contradicted the words and deeds of each other, in addition to their paradoxical statements.

For instance, during the signing of the Peace Treaty of Hudaibiyah, Prophet Mohammad (SAWA) on the objection of the pagan Arabs of Mecca that the word “Prophet of God” should be removed agreed erase it, a wave of differences broke out among his Sahaba. A group of them termed the peace treaty as a sign of humiliation, thus tacitly admitting their lack of belief in the Prophet of God. Thus, in view of this glaring objection and almost behavior of apostasy by a group of Sahaba, how could we consider the ways and practices of the Sahaba and the Tabe’een as a criterion for understanding the holy Qur’an and Sunnah? History also bears testimony that the caliphate was founded on the base of divisions and discord among the Holy Prophet’s companions. So what answers do the Wahhabi Takfiri Salafis have in this regard.

The third question which Ayatollah Sobhani posed was the attitude of the Wahhabi Takfiri Salafis towards the Prophet’s Ahl ul-Bayt, in view of the fact that the Holy Prophet explicitly told Muslims in the famous Hadith Saqalayn that his progeny was on par with God’s Revealed Word, the holy Qur’an. So why shouldn’t the Ahl ul-Bayt, whose pristine purity is beyond an iota of doubt, as is evident by ayah 33 of Surah Ahzab, be followed by all Muslims?

Ayatollah Sobhani added: Why do the Wahhabi Takfiri Salafis ignore all these statements of the Prophet about his daughter Hazrat Fatema Zahra (SA), whose impeccability is beyond any doubt? Why do the Salafis not follow the Immaculate Ahl al-Bayt, whom Prophet Mohammad (SAWA) had likened to the Ark of Salvation of Prophet Noah?

Thus the most important criticism of Wahhabi Takfiri Salafis cultist ideas is that their beliefs are actually the ideas of Mohammad bin Abdul-Wahhab and Ibn Taimiyyah, rather than that of the Holy Prophet. They also attach more importance to the Sahaba rather to the Prophethood.

Wahhabi Takfiri Salafis are thus a cult far removed from the worthy teachings of Holy Prophet Mohammad (SAWA). This distorted cult has brought nothing for Muslims except discord and violation.


Agenda of Wahhabi Takfiri Salafis

The heretical cult of Wahhabism, which was created by the British over two centuries ago in the Arabian Peninsula to divide Muslim ranks, and which is currently the root cause of all acts of terrorism in Muslim countries and the world.

According to a hadith, Prophet Mohammad (SAWA) has said that it is the duty of ulema to confront “bid’ah” or innovation in matters of religion. After the passing away of the Holy Prophet his righteous companions rallied behind his divinely-designated successor, Imam Ali (AS), to confront attempts at innovation in religious matters that were against the spirit and letter of the holy Qur’an and the Prophet’s Sunnah. The same trend continued in the subsequent generations, and whenever the self-styled caliphs resorted to distortion, the Infallible Imams and their disciples, held aloft the torch of genuine Islamic teachings.

In fact, in every age and era, the conscientious ulema have striven to confront any attempt at innovations, which unfortunately did creep in. In the 13th century Syrian scholar, Ibn Taimiyyah, was so confused in properly identifying these innovations that he himself indulged in an unpardonable “bid’ah” by considering the visit to the holy shrine of Prophet Mohammad (SAWA) as innovation. Ibn Taimiyya was strongly criticized by his contemporary Sunni Ulama for coining a dangerous “bid’ah” by pretending to confront innovations. He gave rise to another dangerous “bid’ah” by not just coining the word “Salaf” to refer to the Prophet’s companions, the “Sahaba”, their followers in the next generation the “Tabe’een”, and the followers of their followers in the third generation, the “Tab-e Tabe’een”, but he considered them correct models for all Muslims, in spite of the fact that they included oppressors, deviationists, and enemies of the Holy Prophet’s family, the Ahl al-Bayt. Ibn Taimiyya was imprisoned for long periods on charges of heresy and many of his students left him for his weird innovations.


Some five centuries later, the British cleverly used Shaykh Mohammad Ibn Abdul-Wahhab of Najd in Arabia to propagate, with the support of the Aal-e Saud clan of desert brigands, the weird innovations of Ibn Taimiyya to launch a new deviated cult called Wahhabism, which today is sponsoring Wahhabi Takfiri Salafis terrorists all over the Muslim world. The false Wahhabi Takfiri Salafi ideology is opposed by both Sunni and Shi’ite Muslims. Iran’s prominent Islamic scholar and researcher, Ayatollah Ja’far Sobhani has raised certain questions concerning the claim of the Wahhabi Takfiri Salafis to be reformers or puritans. He asks them as to who are the pious Salaf when they cannot present any criteria to distinguish the pious from the impious, since among the first three generations of Muslims, that is, the “Sahaba”, the “Tabe’een” and “Tab-e Tabe’een”, there were many whose claim to be Muslim is under a big question mark.


Ayatollah Sobhani asks whether the Godless Omayyud rulers who shed the blood of the Holy Prophet\'s household and thousands of innocent people, could be considered pious Salaf? And what about the bloodthirsty Abbasid caliphs that followed, could also be considered models of emulation? The Wahhabi Takfiri Salafi cult leaders leave these important questions unanswered and do not permit their followers to conduct research and analyze irrefutable historical events.

Ayatollah Sobhani refers to another important point and says: If the Salafis regard the deeds and words of all “Sahaba” and “Tabe’een” as criteria and consider all of them pious Salaf, how could they justify or condemn the killing of the third caliph, Othman Ibn Affan by a group of “Sahaba” and “Tabe’een”?

The point to note is that Othman, who was a senior companion of the Holy Prophet, was reviled by other senior companions of the Prophet because of his rule, and was even called apostate by Ayesha, the daughter of the first caliph and one of the wives of the Holy Prophet. So why do the Wahhabi Takfiri Salafis keep silent on all these irrefutable facts of Islamic history by blindly claiming that the first three generations of Muslims are the role model for all?


In answer to these questions, they simply tell their cult followers not to talk about the events of that time. In other words, they take their religion from the “Sahaba” and the “Tabe’een”, but keep silent about their evil behaviors and follow their false deeds. This comes as the holy Qur’an has explicitly called for thinking, pondering and contemplation in all matter, so as to learn lessons from the fate of predecessors and what transpired in history, in order to distinguish between right and wrong.

Islam is not a religion of rigid customs of the past, but at the same time, it does not permit innovations on the basis of “qiyas”, analogy or guesswork to which some of the jurisprudents of the past resorted, because of their inability to learn the genuine principles of Islam from the Prophet’s Ahl al-Bayt. Thus what makes Islam dynamic are the injunctions of the learned and pious mujtaheds, whose reasoning on the basis of the Word of God, that is the holy Qur’an, and the practice and behaviour of the Holy Prophet, prevents innovations and at the same time preserves the pure originality of the faith. The Wahhabi Takfiri Salafis do not believe in the traditional Sunni jurisprudence schools of Hanafi, Hanbali, Shafaee and Maliki and they insist on their false views of the alleged right conduct of the Salaf in all issues. This is in fact a pagan outlook, unrelated to Islam, but connected to the customs of the Arabs of Jahiliyya, which the Wahhabi Takfiri Salafis follow and which has deprived them of reason and scientific progresses.

Ayatollah Sobhani asks the Wahhabi Takfiri Salafis: How can one suffice to the opinion of Salaf while there are thousands of issues of the modern world that ought to be reasonably and satisfactory resolved on the basis of the Qur’an and the Hadith. It is noteworthy that the narrow-minded cultist scholars of the Wahhabi Takfiri Salafis have even considered the use of cell phone to be haram.